اولین گزارش مدیا آرشیو از وضعیت تبلیغات تلویزیونی و محیطی منتشر شد

اولین گزارش مدیا آرشیو از وضعیت تبلیغات تلویزیونی در پاییز ۱۴۰۱ و تبلیغات محیطی مربوط به تابستان ۱۴۰۱ منتشر شد. مدیاآرشیو یک استارتاپ از مجموعه استارتاپ های مرکز نوآوری آو می باشد که به صورت تخصصی فعالیت های تبلیغاتی و آگهی های برند ها در تلویزیون و رسانه های محیطی را مونیتور میکند.

بیشتر بخوانید